Zemědělská výroba Rychnov nad Kněžnou
 
 
 
 
 
 

Chov skotu a ovcí
Živočišná výroba Rychnov nad Kněžnou

 
Jednou z komodit firmy Horal a.s. Hláska je živočišná výroba. Specializujeme se zejména na chov dobytka, tj. chov skotu a ovcí a následnou produkci a výrobu mléka. Naše zemědělská výroba se soustřeďuje v okrese Rychnov nad Kněžnou, ale zásobujeme mlékem, hovězím a skopovým masem celý Královéhradecký kraj.
 
 
 
 
 

Kontaktujte hlavního zootechnika

 
Ing. Hovorka
mob.: +420 605 471 649
 
 
 
 
 
 
 
 

Živočišná výroba

 
  • produkce, výroba a prodej mléka
  • chov ovcí
  • chov skotu na mléko
  • chov masných telat
  • chov a prodej zástavového skotu
 
V živočišné výrobě se firma zabývá chovem skotu, a to chovem krav na výrobu mléka a chovem krav bez tržní produkce mléka s chovem masných telat. Výroba mléka je soustředěna do velkokapacitního kravína na Hlásce s kapacitou 293 ks. Na Hlásce je dále soustředěn i chov telat a jalovic. Krávy bez tržní produkce mléka jsou přes zimu ustájeny ve stájích v okolních obcích a od jara do podzimu jsou volně na pastvinách. V současné době je chováno cca 150 ks krav bez tržní produkce mléka. Firma se zabývá i chovem a prodejem zástavového skotu.