Zemědělská výroba Rychnov nad Kněžnou
 
 
 
 
 
 

Pěstování obilovin, řepky a pícnin
Rostlinná výroba Rychnov nad Kněžnou

 
Nedílnou součástí pro chov skotu a ovcí je pěstování pícnin, abychom zajistili dostatek krmiva pro dobytek. Díky velkým plochám pastvin, které rozkládají v okrese Rychnov nad Kněžnou na úpatí Orlických hor, jsme soběstační a stáda se mohou pohybovat venku od jara do podzimu. Dále se naše rostlinná výroba zaměřuje na obdělávání zemědělské půdy a pěstování obilovin, řepky či kukuřice.
 
 
 
 
 

Zavolejte našemu agronomovi

 
Zdeněk Tomáš
mob.: +420 604 581 219
 
 
 
 
 
 
 
 

Rostlinná výroba

 
  • obiloviny - pšenice, žito, oves, ječmen
  • řepka olejná
  • kukuřice
  • pícniny - semenné porosty trav
 
Firma hospodaří na cca 500 ha orné půdy a na 900 ha TTP. Hlavním úkolem rostlinné výroby je zabezpečit dostatek objemných krmiv pro živočišnou výrobu a Bioplynovou stanici. Dále se firma zabývá pěstováním obilovin, řepky, kukuřice, trav na semeno a léčivých rostlin.