Zemědělská výroba Rychnov nad Kněžnou
 
 
 
 
 
 

Mechanizace a bioplynová stanice
Rychnov nad Kněžnou

 

Zemědělská technika

 
Firma je v současné době vybavena kompletně novou mechanizací tak, aby byla samostatně schopna zajistit zejména potřeby rostlinné výroby. V případě zájmu je firma schopna poskytovat služby v oblasti dopravy, setí obilovin a kukuřice, hnojení a v oblasti sklizně a konzervace pícnin.
 
 
 
 

Pro zapůjčení zemědělských strojů volejte mechanizátora

 
Václav Mihulka
mob.: +420 605 586 699
 
 
 
 
 
 
 
 

Bioplynová stanice

 
Od roku 2011 je firma provozovatelem bioplynové stanice na Hlásce v okr. Rychnov nad Kněžnou o výkonu 600 kW. Bioplynová stanice přímo navazuje na objekt živočišné výroby a zpracovává hnůj a kejdu a dále přebytečnou biomasu (píci z luk a pastvin). Částečně je též využívána kukuřice.
 
 
 
Bioplynová stanice Hláska